Uutta: Automaattista laaduntarkkailua

Qosium-tuoteperheen uusin jäsen, Qosium Scopemon, mahdollistaa kaivatun piirteen: palvelunlaadun automaattisen monitoroinnin

10.3.2020


Kaitotekin Qosium-mittausjärjestelmän mittapäät (Qosium Probe) soveltuvat niin täsmämittauksiin kuin automaattiseen monitorointiinkin. Mittapäiden näkökulmasta näillä kahdella asialla ei itse asiassa ole eroa. Mittausohjain on se, joka ratkaisee käyttötavan. Qosium-järjestelmän yleisin mittausohjain ja analysaattori, Qosium Scope, on tarkoitettu pääasiassa käsin tehtäviin täsmämittauksiin. Sitten taas komentorivipohjaista Qosium Scope Liteä voi käyttää monella eri tavalla, mutta vaatii paljon käsityötä. Uusi Qosium Scopemon muuttaa pelikenttää, sillä se on tarkoitettu puhtaasti automaattiseen monitorointiin.

Qosium Scopemonin kautta kaikki Qosiumin tuottamat mittaustilastot saadaan talteen automaattisesti. Käyttö on suoraviivaista. Käsisäätöä tarvitaan ainoastaan parametrisointivaiheessa, jonka jälkeen Scopemonin ohjaama monitorointitoiminta on täysin itsenäistä. Käyttötapa on tyypillisesti hajautettu, jolloin voidaan monitoroida laajaakin verkkoa. Jatkuvakaan monitorointi ei kuormita laitteita turhaan, sillä palvelunlaadunmittaus on aktiivinen ainoastaan silloin, kun monitoroitavat palvelut/sovellukset ovat aktiivisia. Scopemon voi toteuttaa reaaliajassa keveitä analyysitoimenpiteitä, kuten yksinkertaista tulosvisualisointia paikallisesti ja hälytyksiä. Tärkein tehtävä on kuitenkin tulosten toimitus haluttuun paikkaan talteen ja/tai visualisoitavaksi laajempana kokonaisuutena.

Qosium Scopemonin tuottaman mittaustiedon eräs vahvuus on laajojen kokonaisuuksien hahmottamisessa yksityiskohtaisen tiedon avulla. Kun esimerkiksi kyvykkyys viedään käyttäjätasolle kriittisessä langattomassa verkossa, jossa on jatkuvasti useita käyttäjiä, pystytään verkon toiminnasta muodostamaan reaaliaikainen tilannekuva. Mikäli paikkatieto on mukana, voidaan tilannekuvaa visualisoida palvelunlaadullisena lämpökarttana, jonka avulla mahdolliset ongelmakohdat löydetään ja muutokset havaitaan nopeasti.

Lue lisää täältä.