Palvelunlaadun merkitys kasvaa teollisuuden tietoliikenteessä

5G-verkkoteknologia mahdollistaa uusien kriittisten verkkopalveluiden käyttämisen langattomasti, mikä on herättänyt kiinnostusta etenkin teollisuus- ja logistiikkapalveluyrityksissä. Tämän myötä myös tarve palvelunlaadun seurannalle kasvaa.

21.10.2019


Tutkimuksen mukaan 5G-teknologian myötä yritysten kiinnostus yksityisten matkapuhelinverkkojen käyttöön on lisääntynyt selvästi. Kiinnostusta herättää suuremman kapasiteetin lisäksi etenkin 5G-yhteyden lupaus pienestä tiedonsiirtoviiveestä. Kiinnostus 5G-teknologiaa kohtaan on suurta etenkin teollisuudessa ja logistiikka-alan yrityksissä, sillä pieni viive mahdollista muun muassa koneiden ja laitteiden etäohjauksen.

Laitteiden etäohjaus on esimerkki kriittisestä verkkopalvelusta, jossa tarve verkkoyhteyden korkealle palvelunlaadulle korostuu. Tällaisessa yhteydessä ei saa olla katkoksia ja tiedonsiirron viiveen on pysyttävä pienenä ja myös tasaisena. Kuinka sitten varmistetaan, että yhteys todellakin pysyy laadukkaana päästä päähän kaikissa tilanteissa?

Kaitotekin Qosium-mittausjärjestelmän yksi tärkeimmistä käyttökohteista on juurikin tällaisten kriittisten yhteyksien palvelunlaadun mittaaminen. Qosiumin passiivinen mittaus kertoo täsmälleen mitatun palvelun kannalta, kuinka hyvä yhteyden laatu on päästä päähän. Koska mittaus on reaaliaikainen, poikkeava laatu paljastuu heti, jolloin mahdolliset korjaavat toimenpiteet voidaan aloittaa nopeasti, ja voidaan jopa estää tuotantoa haittaavia vikatilanteita. Monitoroinnilla saadaan myös kiinni mahdolliset harvinaisemmat satunnaiset ongelmat, joiden löytäminen muulla tavoin voi olla haasteellista.