Qosiumin integraatio järjestelmääsi

Kiinnostaako Qosiumin tuottama mittaustieto, mutta haluatkin tulokset omaan tietojärjestelmääsi talteen tai suoraan käyttöön? Tai haluatko jopa ohjata Qosium-mittauksia suoraan älykkäästä järjestelmästäsi? Kaikki tämä on mahdollista: tässä osiossa valaisemme miten.

Kevyt integraatio

Qosium Storage mahdollistaa kaksi kevyttä tapaa liittää Qosiumin tuottamia tuloksia osaksi tietojärjestelmääsi:

  • REST-haut ja
  • Suora tietokantayhteys.

Määrämuotoisilla REST-kutsuilla voit helposti hakea korkean tason yhteenvetotilastoja tai jopa yksittäisiä tuloksia.

Raakatulosten haku on tehokkainta tehdä suoraan Qosium Storagen PostgreSQL-tietokannasta. Aikasarjamuotoinen tietokanta on suoraan yhteensopiva esimerkiksi Grafanan kanssa ja kenties sinunkin tietojärjestelmäsi kanssa.

Suora integraatio

QMCP mahdollistaa Qosiumin suoran integraation saumattomaksi kokonaisuudeksi olemassa olevaan järjestelmääsi.

Mikä on QMCP

QMCPQoS Measurement Control Protocol
Kaitotek’s proprietary protocol for controlling measurements and gathering measurement results.
hoitaa kaiken varsinaiseen mittaukseen liittyvän ohjausliikenteen Qosiumin eri osien välillä. Kaitotek on kehittänyt tämän ohjausprotokollan kokonaan itse, jotta mittaukselle välttämätön ohjausliikenne saadaan puristettua mahdollisimman tiiviiksi. Mittausjärjestelmän tulee aina minimoida vaikuttavuus mittauskohteeseensa.

QMCP:n olemassaoloa ei Qosiumin normaalikäytössä tule edes ajatelleeksi, mutta mielenkiintoinen seikka on, että Kaitotek tarjoaa kaikille asiakkailleen ohjelmointirajapinnan QMCP:n hyödyntämiseen. Rajapinnan hyödyntäjä pystyy ottamaan käyttöönsä Qosiumin tarjoamat piirteet suoraan omassa järjestelmässään ilman, että tarvitsee varsinaisesti tutustua QMCP:n sielunelämään. QMCP-integraatiossa on kaksi vaihtoehtoa: mittausohjaus ja pelkkä tulosten vastaanotto.

Mittausohjaus

QMCP:n ohjausrajapinnan avulla voit hallita Qosium-mittauksia suoraan omasta järjestelmästäsi. Rajapintaa käyttävä järjestelmä toimii asiakasohjelmistona, jolla voi luoda yhteyden Qosium-järjestelmän mittapäihin, Qosium Probeihin. Ohjausrajapinnan toteuttavalla ohjelmistolla voi siten hyödyntää kaikkia Qosium Probejen tarjoamia mittaustoimintoja. Muuta mittausohjainta, kuten Qosium Scopea, ei enää tarvita mittausjärjestelmässä, vaan voit hoitaa järjestelmästäsi kaiken tarvittavan: Qosium Probejen paikantaminen ja aktivointi, parametrien syöttäminen, mittauksen käynnistäminen, tulosten keräys ja mittauksen päättäminen.

Ohjausintegraation hyödyntäminen on erityisen kätevää, kun on jo jokin järjestelmä, johon voi toteuttaa ohjauslogiikkaa ja joka pystyy suoraan hyödyntämään mittaustuloksia. Esimerkiksi, jos sinulla on oma automaattinen verkonvalvontajärjestelmä, josta puuttuu passiivimittauskyvykkyys, saat tuotua QMCP-integraation avulla järjestelmääsi puuttuvan kyvykkyyden. Toisenlainen esimerkki on älykäs verkonvaihtojärjestelmä, joka hyödyntää päätöksenteossaan suoraan Qosiumin tuottamaa reaaliaikaista mittaustietoa.

Kaitotekin mittausohjaimet, Qosium Scope, Qosium Scopemon ja Qosium Scope Lite, käyttävät kaikki tätä samaa ohjelmointirajapintaa.

Tulosten vastaanotto

QMCP:n ohjelmointirajapinnasta on olemassa myös kevyempi versio, jolla voi vastaanottaa Qosiumin tuloksia. Tätä tulosvastaanottorajapintaa hyödyntävä järjestelmä toimii palvelimena, johon voidaan lähettää Qosiumin mittaamia tuloksia reaaliajassa. Mittausjärjestelmässä on siis oltava käytössä jokin muu mittausohjain, kuten vaikka Qosium Scopemon, jolla käskytetään Qosium Probet suorittamaan haluttu mittaus ja tulosten lähetys tulosjärjestelmälle.

Tämä integraatiotapa on järkevä silloin, kun vain tulokset merkitsevät ja toisaalta Kaitotekin mittausohjaimet ovat riittäviä tarpeisiisi. Yleinen esimerkki tällaisesta on asiakkaan oma pilvijärjestelmä, jonne kerätään tuloksia lukuisista mittauksista eri puolilta verkkoa.

Kaitotekin tulosjärjestelmä, Qosium Storage, käyttää tätä samaa ohjelmointirajapintaa. Tulosvastaanottorajapinta on tällä hetkellä saatavana seuraaville ohjelmointikielille: C++, Java ja Python. Ole yhteyksissä meihin, jos tarpeesi liittyy muihin ohjelmointikieliin.