Merkittävä satsaus helppokäyttöisyyteen: Qosium Scope 2.3

Viime aikoina olemme panostaneet paljon palvelunlaadunmittaamisen helppokäyttöisyyteen. Qosium Scope 2.3 harppaa tällä alueella suuren askeleen. Samalla otettiin käyttöön QMCP 11, jonka mukaiset uudet Qosium Probet tuovat kokonaan uusia mittauspiirteitä, ja Qosium Scopen puolelle on voitu rakentaa muun muassa parametrien automatiikkaa.

26.5.2020


Mittaukset alkuun oppaan avulla

Qosium Scopen ensimmäisellä käyttökerralla esiin ponnahtaa aloitusopas työkalun käyttöön. Mikäli Qosium Scope ei ole sinulle ennestään tuttu, kertoo opas, miten pääset mittausten kanssa alkuun ja pystytät yhden ja kahden pisteen mittaukset, keräät tuloksia ja analysoit niitä.

Aloitusopas käynnistyy automaattisesti aina alussa, kunnes vasemmassa alakulmassa oleva valinta on poistettu. Oppaaseen pääsee kuitenkin aina käsiksi valikon kautta (Help->Quick Start Guide…).

Tarkemmat asetukset

Qosium Scopen käyttöliittymän asetusten suunnittelun lähtökohtana oli periaate päästä jatkamaan töitä siitä mihin jäätiin. Tämän periaatteen mukainen tavoite todella saavutettiin, sillä mittausasetusten lataamisen jälkeen kaikki näyttää ikkunakokoja myöten juuri samalta kuin hetkellä, jolloin asetukset joskus aiemmin tallennettiin.

Mukana ovat nyt myös oletusasetukset, jotka voi lataamisen lisäksi myös tallentaa. Jokainen voi räätälöidä itselleen mieleiset oletusasetukset. Alkuperäiset asetukset voi myös halutessaan palauttaa milloin tahansa.

Asetus- ja parametrisointiuudistuksen sivuvaikutus on, että aiemmilla Scope-versioilla tallennetut mittausasetukset eivät valitettavasti ole enää yhteensopivia uuden Qosium Scopen kanssa.

Parannettu rajapintavalinta

Mittausrajapinnan valinta on uudistettu kokonaan. Aiemman alasvetovalikon sijaan rajapinta valitaan erillisestä ikkunasta. Tällä tavalla käyttäjälle saadaan esille paljon enemmän tietoa kuin aiemmin helpottamaan valintaa. Nyt näkyvillä ovat ensisijaisen IPv4-osoitteen lisäksi IPv6- ja MAC-osoitteet. Lisäksi rajapinnan mahdolliset virhetilat ilmoitetaan jo tässä vaiheessa. Rajapinnat on jaettu kahteen kategoriaan:

 • Ensisijaiset, joiden joukosta haluttu rajapinta yleensä löytyy
 • Muut, joissa voi olla päällä jonkin virhetila, niillä ei ole osoitteita tai ne eivät ole tuettuja

Topologiatietoisuus helpottaa parametrisointia

QMCP 11 tuo Qosiumin konepellin alle merkittävän uudistuksen: mittaustopologian määritelmän. Uudessa Qosium Scopessa mittauspisteiden valinnan yhteydessä ilmoitetaan niiden paikka mitattavassa verkkotopologiassa. Tämän avulla monet hankalat parametrit saadaan automatisoitua ja virheparametrisoinnit minimoitua.

Esimerkiksi verkko-osoitemuunnoksien (NAT) yli mittaaminen onnistuu helposti: valitaan NAT topologiaan ja asetetaan sopiva suodatin. Aiemmin vastaavaan jouduttiin säätämään useita eri parametreja. Myös suodattimen asettaminen on sidottu osittain topologiaan, jolloin Qosium osaa kertoa, milloin automaattisuodatinta voi käyttää ja milloin suodatin on määriteltävä käsin. Kaikkein merkittävin hyöty topologiasta on, että liikenteen suuntaa ei tarvitse määrittää enää kuin harvoissa erikoistapauksissa. Ikävät lähettäjäosoitevalinnat pommaavatkin esille enää harvoin.

Muita muutoksia

Qosium Scope 2.3 sisältää huomattavan määrän erilaisia parannuksia ja korjauksia. Jo esiteltyjen suurempien lisäksi muita lisäyksiä ja muutoksia ovat muun muassa:

 • Kehittynyt diagnostiikka on rakennettu osaksi Qosiumin eri osat yhdistävää QMCP:tä. Tämän avulla Qosium kykenee havaitsemaan erikois- ja vikatilanteet aiempaa paremmin, osoittamaan tapahtumapaikan ja usein myös suosittelemaan toimenpiteitä.
 • Saatavilla olevat Probet on siirretty omalta välilehdeltään valikkoon: Control->Discover Probes…
 • Loki-välilehti kulkee nyt nimellä Status
  • Varsinaisten lokiviestien lisäksi täällä esitetään myös automaattisesti asetettavien parametrien arvot.
  • Lokitietoa on myös laajennettu aiemmasta.
 • Palvelunlaatupalkkia voidaan parametrisoida lennosta, kun aiemmin se piti käyttää kiinni.
 • Mittauksen aloitusvelho on poistettu kokonaan, koska aloitusopas ja uusittu suoraviivainen parametrien asettamistapa tekevät siitä käytännössä merkityksettömän.
 • Toissijaisen mittauspisteen tilastot, kuten liikennemäärät ja kaappauksessa pudotetut paketit, saadaan nyt näkyviin kahden pisteen mittauksen aikana. Aiemmin tämä on vaatinut erillisen yhden pisteen mittauksen toiseen päähän.
 • Uudet tilastot, kuten viiveen minimi- ja maksimiarvot keskiarvoistusvälillä vähentävät tarvetta tutkailla pakettitason tilastoja, kun taas epämuodostuneiden pakettien laskuri kertoo, jos mittauspolulla on jotain erikoisempia ongelmia.