Qosium Scope

Qosium Scope on reaaliaikainen analysaattori, jolla hallitset Qosium-mittauksia. Qosium Scope aktivoi ja ohjaa Qosium Probeja verkon yli. Oleellisia piirteitä ovat mittausten parametrisointi ja ajo, tulosten keräys sekä visualisointi. Qosium Scope on erinomainen työkalu palvelunlaadun ja palvelukokemuksen täsmämittauksiin.

Yleistä

Qosium Scope on työpöytäsovellus Qosium-mittausten hallintaan. Se on Qosiumin mittausohjaimista laajin - täysiverinen analysaattori - käsin tehtäviin täsmämittauksiin. Kaikki Qosium-mittausjärjestelmän piirteet ovat käytettävissä Scopen kautta. Reaaliaikaisen analyysin lisäksi Scopella voi analysoida myös muilla mittausohjaimilla (Qosium Scope Lite ja Qosium Scopemon) suoritettujen mittausten tuloksia.

Scope, kuten muutkaan mittausohjaimet, eivät varsinaisesti itse mittaa, vaan käskyttävät Probeja suorittamaan mittaukset.

Parametrisointi

Qosium Scope tarjoaa laajat mahdollisuudet mittausten parametrisointiin. Tyypillisten mittausten (esimerkiksi tietyn tunnetun sovelluksen mittaus palvelimelta päätelaitteelle) luonti on siltikin helppoa ja vain harvaa parametria tarvitsee todellisuudessa muuttaa. Parametrit saa tietenkin tallennettua, jolloin aiemmin luotuun mittaukseen on helppo palata. Scope tallentaa parametrien mukana itse asiassa kaiken käyttöliittymäänkin liittyvän ikkunakokoja myöten, joten voit jatkaa mittauksia juuri siitä, mihin jäit.

Qosium sisältää myös Qosium Probejen rekisteröitymistoiminnon, jossa verkossa olevat Probet rekisteröityvät valitulle keskus-Probelle. Qosium Scope kertoo, mitä mittauspisteitä verkossa on tarjolla. Tämä on kätevä piirre, koska voit kytkeä listasta suoraan halutut mittauspisteet mukaan mittaukseen. Näet myös, jos verkossa on karkeita yhteysongelmia, kun joku tunnettu mittauspiste puuttuu listasta. Ehkä tärkein etu on, että mittauspisteet voidaan tunnistaa ja kytkeä muuttumattoman Qosium-tunnisteen avulla, eikä esimerkiksi päätelaitteen dynaaminen IP-osoite vaikeuta mittauksen pystytystä.

Tulosten analysointi

Mittaustuloksia analysoidaan Qosium Scopella tyypillisesti reaaliajassa mittauksen aikana, mutta niitä voi tarkastella myös jälkikäteen. Tuloksia voi visualisoida suoraan monin tavoin: mittareilla, kuvaajina, väreinä kartalla, palkkeina ja tarkkoina numeerisina arvoina. Tarkastelun voi tehdä keskiarvoina halutulla keskiarvoistusvälillä, ja mikäli jotain kiinnostavaa löytyy, voi keskiarvotuloksista porautua suoraan kiinnostavan kohdan pakettikohtaisiin laatutuloksiin.

Tarkasteltaessa tuloksia kuvaajina näet, miten suureet ovat kehittyneet mittauksen aikana. Mittarit taas ovat havainnollisimpia näyttämään nykytilannetta. Tulokset, kuten viive, jitteri, liikenteen määrä, pakettihäviöt ja yli 20 muuta tietoa, mitataan ja visualisoidaan aina erikseen lähetetylle ja vastaanotetulle liikenteelle. Kaikissa visualisointitavoissa voit valita helposti, mitä suureita haluat tarkasteltavaksi.

Käyrien ja mittareiden visualisointi on rakennettu räätälöitäviin tulosnäkymiin. Näitä voit luoda niin monta kuin haluat, nimetä ne havainnollisesti ja asetella niihin juuri tarvitsemasi mittarit tai käyrät haluamallasi tavalla.

Mikäli mittauksissa on mukana paikkatieto, Qosium Scope tarjoaa mahdollisuuden visualisoida minkä tahansa mitatuista lukuisista suureista karttapohjalle. Tämä palvelun­laadullinen lämpö­kartta­näkymä on visualisoinnin helmi, joka on erinomainen työkalu etenkin ajotesteissä kentällä. Kartta piirtyy lämpökarttana, jossa heikon ja hyvän suorituskyvyn värirajat ovat käyttäjän parametrisoitavissa. Lämpökartta voidaan siis piirtää juuri mitattavan sovelluksen näkökulmasta: esimerkiksi kuinka paljon viivettä sovellus kestää.

Kartan päälle voi myös kiinnittää kuvia, kuten esimerkiksi rakennusten pohjapiirroksia. Kartta on myös vuorovaikutteinen, sillä se tarjoaa mahdollisuuden syöttää paikkatiedon myös manuaalisesti mittauksen aikana pelkällä hiirenpainalluksella. Tämä on hyödyllinen piirre etenkin sisätilamittauksissa, joissa tarkan paikkatiedon saaminen automaattisesti on usein haasteellista. Lämpökartan piirtotapaa voi muokata monin eri tavoin. Myös karttatyylejä on tarjolla useita: perustyylistä eksoottiseen Kaitotek-tyyliin. Yhteensä tyylejä on tarjolla tällä hetkellä kuusi erilaista, joista varmasti löytyy mieleinen haluttuun käyttötarkoitukseen.

Palvelunlaatutulosten lisäksi Qosium Probet erottelevat mitatun kokonaisliikenteen liikennevoiksi ja Scope näyttää nämä havainnollisena listana liikennemäärineen. Tästä näkymästä näkee nopeasti, kulkeeko mittauspisteen läpi jotain kiinnostavaa liikennettä.

Tulokset talteen

Kaikkia tulostyyppejä voi tallentaa paikallisesti tiedostoihin ja tiedostoista voi myös lukea aiemmin mitattuja tuloksia analysoitavaksi. Tiedostossa tulokset ovat muodossa, josta ne on helppo viedä ulkopuolisiin työkaluihin. Yksi Qosiumin piirteistä on täyden pakettikaappauksen tekeminen mistä tahansa Qosium Probella varustetusta etäpisteestä. Kaapattu tieto tallennetaan tuttuun Pcap-muotoon, jonka voi viedä protokollatason analyysiin esimerkiksi Wireshark-työkaluun. Muut tulostyypit ovat csv-muodossa.

Tulokset voi lähettää suoraan myös tietokantaan, kuten Qosium Storageen. Qosiumin eri mittausohjainten tulosmuodot ovat yhteensopivia keskenään, joten voit analysoida Qosium Scopella esimerkiksi Scopemonin tuottamien automaattimittausten tuloksia.