Qosium Scope Lite

Qosium Scope Lite on Qosium-mittausten ohjaukseen tarkoitettu työkalu, mutta toisin kuin Qosium Scopessa, graafista käyttöliittymää ei ole, vaan käyttöliittymä on komentorivipohjainen. Näin ollen työkalua voi käyttää rajoittuneissakin ympäristöissä.

Mikä Lite?

Voi ajatella, että Qosium Scope Lite on nimensä mukaisesti kevytversio Qosium Scopesta: molemmat ovat Qosium-mittausten ohjaimia ja käyttävät Qosiumin QMCP-rajapintaa. Huomattavia eroja kuitenkin on, sillä Qosium Scope on täysiverinen analysaattori, mutta Qosium Scope Litessä on vain yksinkertaisia tulosnäkymiä, mutta ei mahdollisuutta tarkastella tuloksia laajemmin. Työkalu onkin tarkoitettu enimmäkseen mittausten tekemiseen, ja sitten tulosten analyysi tehdään erillisillä työkaluilla.

Käyttö

Qosium Scope Liten käyttö on suhteellisen suoraviivaista. Parametrit määritellään tekstipohjaiseen parametritiedostoon, joka sijaitsee työkalun ajohakemistossa. Tämän jälkeen muutamalla komennolla työkalun saa lukemaan parametrit ja aloittamaan parametrien mukaisen mittauksen.

Työkalua voi käyttää automatisoituna, jolloin se suorittaa itsenäisesti parametrien mukaisen määrätyn pituisen mittauksen. Tässä yhteydessä voi rakentaa komentosarjoja, joilla saa toteutettua monimutkaisiakin mittauksia. Mittausta voi ohjata myös käsin ja tilanteessa sallitut komennot saa aina näkyviin komennolla help.

Tulokset

Qosium Scope Liten sisältää vain yksinkertaisia reaaliaikaisia tulosnäkymiä meneillään olevasta mittauksesta. Tulosanalyysi onkin parasta tehdä eri työkaluilla mittauksen jälkeen – tai miksei myös reaaliajassa, mikäli tuloksia lähetetään mittausten aikana kolmannen osapuolen työkaluun. Kaikki Qosiumissa tuetut tulostietomuodot ovat käytettävissä: keskiarvotiedot, pakettikohtaiset tiedot, vuotiedot ja täyden pakettikaappauksen tiedot. Tuloksia voi lähettää reaaliajassa erilliselle tulospalvelimelle ja kirjoittaa tiedostoon. Tiedostomuoto on sellainen, että tulokset voi viedä helposti yleisiin analyysityökaluihin. Jälkianalyysiin voidaan käyttää vaikka Qosium Scopea, sillä Qosium Scope ja Qosium Scope Lite käyttävät samaa tulostiedostomuotoa.