Reaaliaikainen palvelunlaadullinen tilannekuva tietoverkosta

Tietoverkkojen suorituskyvystä saadaan nyt kokonaistilannekuva palvelunlaadullisesta näkökulmasta. Uudistettu Qosium Storage sisältää kattavat visualisointitoiminnot mahdollistaen Qosiumin tarkan passiivisen monitoroinnin suuressa mittakaavassa. Tilannekuva kertoo juuri sen oleellisen: miten hyvin verkko todellisuudessa toimii sitä käyttävien sovellusten ja palveluiden näkökulmasta.

2.9.2022


Kaitotekin Qosium oli alun perin puhdas mittaustyökalu, mutta automaattisen monitoroinnin toiminnallisuuksia on tuotu määrätietoisesti mukaan viime vuosina. Uusin päivitys on viimeinen puuttuva peruspalanen laajamittaisessa verkon monitoroinnissa.

Qosium Storage on ollut Kaitotekin tuotevalikoimassa jo pitkään, mutta tähän saakka se on ollut pelkkä tietovarasto. Nyt tuote on uudistettu ja mukaan on tuotu kattavat visualisointi- ja raportointitoiminnallisuudet. Se tekee mahdolliseksi kokonaisen verkon jatkuvan palvelunlaadullisen monitoroinnin. Verkkopolkujen lisäksi monitoroinnissa voi olla sovellus/palvelunäkökulma, jolloin monitorointiin otetaan yksittäisiä sovellustietovirtoja. Tulokset saadaan talteen Qosium Storageen, josta ne ovat keskitetysti arvioitavissa selainkäyttöliittymän kautta. Jatkuvat keskiarvoseurannat paljastavat ongelmat ja havaintoihin voidaan kytkeä hälytyksiä.

Uusittu Qosium Storage tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia liitettävyyteen. Toisinaan nimittäin asiakas haluaa tulokset keskitetysti talteen, mutta tavoiteena on visualisoida niitä nykyisten olemassa olevien järjestelmiensä kautta. Tähän Qosium Storage tarjoaa kevyen mahdollisuuden RESTRepresentational State Transfer
A software architectural style that was created to guide the design and development of the architecture for the World Wide Web.
-rajapinnan avulla. Rajapinnan kautta voidaan hakea yhteenvetoja, räätälöityjä tilastoja sekä raakadataa. Määrittelemällä REST-kutsut yhdessä Kaitotekin kanssa, saat juuri toivomasi tiedot oikeassa muodossa. Tiiviimmässä integraatiossa ulkopuolinen järjestelmä voi lukea suoraan Qosium Storagen kirjoittamaa tulostietokantaa mahdollistaen tehokkaan raakadatan käsittelyn. Qosium Storagea voi ajaa pilvessä, mutta yleensä asiakas asentaa sen omaan verkkoonsa, missä se palvelee tarkoitustaan tehokkaimmin.

Qosium Storagen oman visualisoinnin helmi on lämpökartta. Kun Qosium Scopen vastaavanlaisessa visualisoinnissa arvioitavana on aina yhden mittauksen tulokset kerrallaan, Qosium Storagen lämpökartta näyttää kaikki mittaukset kokonaisuutena tarjoten myös työkalut pureutua aina yksittäisiin tuloksiin saakka. Kun ongelmia ilmenee, nähdään heti, missä ongelmat ovat maantieteellisesti ja mikä laite ongelmia koki. Tämä nopeuttaa vianetsintää parhaimmillaan huomattavasti. Perinteisillä verkonmonitoroinnin keinoilla palvelunlaadullisia ongelmia on vaikea saada kiinni ja usein ne jäävät pimentoon kokonaan. Lämpökartta on omimmillaan langattomien verkkojen monitoroinnissa, mutta mikään ei estä luomasta räätälöityä näkymää kiinteästä verkosta.

Qosium Storage tekee monitoroinnin palapelistä kokonaisen. Merkittävän päivityksen ansiosta Qosium soveltuu yhä laajempien kokonaisuuksien tarkkailuun. Hyödyt korostuvat etenkin kriittisten ympäristöjen laadunvarmistuksessa. Lue automaattisesta monitoroinnista lisää täältä.