Edzcomin kanssa laatua kriittisiin yksityisverkkoihin

Edzcom, yksityisverkkojen suunnittelun, rakentamisen ja operoinnin markkinajohtaja Euroopassa, ja Kaitotek ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Tätä kautta Edzcomin asiakkaille avautuu mahdollisuus ennennäkemättömän tarkkaan tietoverkkojen palvelunlaadun valvontaan kohottamaan kriittisen verkon luotettavuuden uudelle tasolle.

12.9.2023


Yksityisverkkojen suosio kasvaa jatkuvasti etenkin kriittisissä ympäristöissä, joissa tietoverkolta vaaditaan jatkuvaa korkeaa luotettavuutta ja taattua kapasiteettia. Tällaisessa ympäristössä tarkka palvelunlaadunseuranta on välttämätöntä, jotta mahdollisiin ongelmiin pystytään reagoimaan nopeasti ja toimintaympäristön kehittyessä myös tietoverkko pysyy muutoksessa mukana. Edzcom vastaa tähän haasteeseen tarjoamalla osana heidän palveluaan tarkan laadunseurannan, joka pohjautuu Kaitotekin Qosium-järjestelmään. Tämä nostaa verkkojen hallinnan ja suorituskyvyn riman korkealle.

Edzcomin asiakkaat pääsevät nyt nauttimaan Kaitotek-yhteistyön hedelmistä. Ainutlaatuinen tapa monitoroida kertoo suoraan ja täsmälleen, millaisen palvelunlaadun kriittiset sovellukset verkolta saavat. Jatkuvan seurannan lisäksi kerätään historiatietoa: pystytään erottamaan, mitkä laitteet ongelmia kokevat, missä paikoissa ongelmat ovat ja mihin aikaan. Tämä nopeuttaa ongelmien jäljittämistä merkittävästi. Jo pelkästään se tieto, onko jonkin ongelma tietoliikenneperäinen vai pitääkö vikaa etsiä esimerkiksi itse palveluiden toiminnasta, voi olla ratkaiseva tekijä häiriöaikojen minimoimisessa. Kaiken aikaa saatavilla oleva mittaustieto tarkentaa verkon jatkuvaa optimointia: katkokset vähenevät ja tilannetietoisuus voi auttaa lopulta jopa ennakoimaan ongelmatilanteita. Kriittistä toimintaa voidaan harjoittaa entistä kustannustehokkaammin.

Edzcomin uutinen aiheesta löytyy täältä.